2 och 4-borst COMPACT genomkörning

Westmatics genomkörningstvätt är  konstruerad för vagnparkar med höga tvättvolymer. Systemet tvättar transitbussar, turistbussar, långtradare och även bilar utan problem. Tvättcykeltiden är ungefär 90 sekunder.

Tillverkad med galvaniserade ramar är systemet konfigurerat med två eller fyra fullängds vertikala borstar. Borstarna tvättar front, sidorna samt akter av fordonet. Front och akter tvättas effektivt med vår borstöverlappande teknik som ger ett jämt tvättresultat. Den andra uppsättningen av borstar används för motrotation, detta för att minska skuggning på sidorna av fordonet. 

Westmatics överlappande borstar (borste 1 & 2) är elektroniskt styrda, och pneumatiskt styrda motroterande borstar (borste 3 & 4). Tack vare denna Westmatics  teknik kan borstarna på ett säkert och effektivt sätt ge lysande tvättresultat många år framöver.

Utrymmesbehovet är minimalt för denna busstvätt vilket betyder en lägre investeringskostnad vid nybyggnation och gör den enkel att anpassa i befintliga hallar. Dessutom är denna maskin kompatibel med en mängd tillbehör.

Klicka här och fyll i formuläret för mer information