Westmatics SUPER högtrycksmaskin

Westmatics högtrycksmaskin är konstruerad för stora fordon såsom lastbilar, militärfordon, entreprenadfordon, sopbilar, tankbilar, gruvutrustning och andra stora fordon med oregelbundna vagnkroppar. Högtrycksmaskinen kan bäst beskrivas som en "kör in och parkera" tvätt. Systemet är idealiskt för mindre vagnparkar som inte har ett kritiskt tvättschema. Föraren kör in i tvätthallen och parkerar fordonet. Systemet tar sedan över ansvaret och ser till att fordonet blir ordentligt rent.

Maskin består av 3 automatiska högtrycksbågar. En horisontell övre båge, och två vertikala sidobågar. Tvättmaskinen är en av mycket få beröringsfria system i världen som kan självjustera till olika bredder och former av tunga fordon.

För att öka effektiviteten och minska kostnaderna för driften rekommenderar vi att installera ett av våra extremt innovativa och kompakta vattenreningssystem. Westmatic vattenåtervinningssystem kan drastiskt minska avloppsavgifter samt dina vattenräkningar. Systemet kan återanvända upp till 85% av tvättvattnet och till skillnad från traditionella tvättsystem som enbart kan dölja lukten och bakterier i avloppsvatten med onaturliga kemikalier, använder Westmatic naturligt ozon (O3) som är säkert för miljön. Ozoninjektion eliminerar lukt och bakterietillväxt.

I tillämpningar där tvättvattnet måste renas före utsläpp till avloppssystemet är Westmatics vattenreningssystem Renaren svaret. Renaren är en reningsmetod som bygger på elektroflockation, som är en teknisk kombination av elektro flotation och elektro-utfällning, utan kemiska tillsatser. Westmatics vattenreningssystem är så effektivt att den kan nå en reningsnivå på 99%. Efter att ha gått igenom Renaren kan avloppsvattnet sedan säkert släppas ut i avloppsnätet.

Klicka här om du vill ha mer information eller en kostnadsfri offert på vårt högtryckstvättsystem.