Kommersiella Tvättsystem

Efterfrågan på kommersiella lastbilstvättar ökar i takt med att miljöstandarder och företagsregler successivt ökar. Förorenat grundvatten är ett stort problem som förstärks av privatpersoner och företag som väljer att tvätta sina fordon vid icke-kommersiella tvättställen. Med de lagar som idag finns kring vattenhantering är det professionella fordonstvättar som krävs för att rena tvättvattnet i syfte att skydda miljön, därav den senaste, ökad popularitet för att öppna kommersiella tvätthallar.

Westmatic har specialiserat sig på rening av avloppsvatten med vattenåtervinning sedan tidigt 90-tal. Med dessa system kan du undvika avloppsavgifter, kostnader lagring och transport av avloppsvatten samt att inte riskera att skada det lokala vattenbehålle

Westmatic garanterar det mest miljövänliga, kostnadseffektiva och det system som kräver minst underhåll som branschen har att erbjuda. Vårt registreing och administrationssystem, Wash Control 3000, gör det möjligt för dig att ha fullständig kontroll över tvättanläggningen dygnet runt. Wash Control har självbetjäningsprogram, automatisk programservice och underhållsserviceprogram.

Att öppna en detaljhandelslastbilstvätt eller kommersiell lastbil tvätt kan vara en smart och enkel investering under följande förutsättningar:

1. En bra plats

2. En strategisk affärsplan -  Westmatic Business Coaching

3. Tillstånd

4. Westmatic -

a. Efter ett besök på platsen och grundlig analys, kommer vi rekommenderar det bästa tvättsystemet och utrustning för dig

b. Vi kommer anpassad design och tillverka fordonstvättsystemet

c. Våra fabriksutbildade tekniker kommer att leverera och installera din utrustning

d. Vi hjälper dig komma igång med marknadsföringen

e. Westmatic service/underhålls kontrakt - vi kan serva och underhålla din utrustning åt dig!

Om du vill veta mer klicka här, fyll i formuläret så kommer vi kontakta dig så snart som möjligt.