Projekt 

För alla frågor kring projekt, vänligen kontakta

 

Kontakt

 

 

Markus Johansson
Projektberedare
 
Telefon: +46 570 72 76 16

Email: [email protected]

 

 

Peter Persman
Montageledare
 
Telefon: +46 570 72 76 00

Email: [email protected]

 

 

 

Jens Ekström
Montageledare
 
Telefon: +46 570 72 76 00

Email: [email protected]

Niclas Nilsson
Montage
 
Telefon: +46 570 72 76 00

Email: niclas.nilsson@westmatic.com

 

 

 

 
Christoffer Ahlström
Programering och utbildning 
 
Telefon: +46 570 72 76 00

Email: [email protected]