Westmatic system är designade att förbruka mycket mindre vatten jämfört med konkurrerande alternativ.

 

Water Recycling and Purification Systems

Återvinn 85% av tvättvattnet med ett Westmatic-återvinningssystem

  • Helt automatisk. Lågt underhåll
  • Hydrocyklonisk separering av rostfritt stål uppnår vattenkvalitet på 10 mikron
  • Använder ozon för att påskynda fällning av fasta ämnen och eliminera lukt

Westmatics system för återvinning av vatten kan drastiskt sänka avloppsavgifterna samt dina månatliga vattenräkningar. Systemet kan återanvända upp till 85% av tvättvattnet. Till skillnad från traditionella tvättsystem som maskerar lukten och bakterierna i avloppsvatten med onaturliga kemikalier (parfymtillsatser) använder vi naturligt ozon (O2) som är säkert för miljön. Ozoninjektion eliminerar tillväxt av lukt och bakterier och påskyndar fällning av fast material. Vi lovar att återanvända ditt vatten säkert och effektivt.

Vad våra kunder säger

”När ett behov av ett nytt busstvättsystem identifierades gick ordet ut att vår stad letade efter ett nytt system som använder mindre vatten. Stadens 700 bussar, alla utsatta för extrema väderförhållanden, tvättas regelbundet och det krävs mycket vatten för att hålla dem rena. Detta nya Westmatic-system sparar staden över 50 000 liter vatten varje år genom att ta bort fasta ämnen från avloppsvattnet så att det kan användas om och om igen.

-”Ägare, miljöledningssystem, City of Calgary