Engineered for the Environment

Westmatics tvättanläggningar är designade och konstruerade för att överträffa några av världens strängaste bestämmelser för användning av vatten och kraftresurser. Tillverkade i Sverige och är designade för marknader med extrema klimat - från hetta till kyla.

Vårt system förbrukar 50% mindre vatten, elektricitet och kemikalier jämför med konkurrerande system.

50% less water, chemicals, and electricity