En viktig förutsättning för att tvättsystemen ska fungera optimalt är att driftpersonalen har den kunskap som krävs.
Dessutom är det som alltid med stora rörliga maskinutrustningar väldigt viktigt med säkerheten. Vi erbjuder därför ett antal olika utbildningar för såväl utbildning av ny personal som fortbildning av erfaren personal.