VARJE SEKUND, DYGNET RUNT FÅR ETT FORDON EN REN WESTMATICBEHANDLING VÄRLDEN ÖVER 

Förutom utbildning erbjuder Westmatic också ett antal tjänster för stödja kundernas affär och vidareutveckla tvättsystemen över tid. 

Vi har erfarenhet av att stödja ett stort antal framgångsrika kunder i deras affärsupplägg och successivt vidareutvecklade tvättkoncept av tunga fordon.