Westmatics högtryckssystem består av robotstyrda högtrycksbågar för att ge en enhetligt och skinande tvättresultat. Robotbågarna tvättar fram, bak och sidor av fordonet självjusterande över fordonets former. Genom detta automatiska fordons storlek/kontur system tvättas ditt fordon säkert och effektivt.

För att öka effektiviteten och minska kostnaderna för driften, rekommenderar Westmatic starkt att integrera ett av våra extremt innovativa och kompakta vattenreningssystem. Westmatics vattenåtervinningssystem kan drastiskt minska avloppsavgifter samt dina månadsvisa vattenkostnader. Systemet kan återanvända upp till 85% av tvättvattnet. Till skillnad från traditionella tvättsystem som enbart kan dölja lukten och bakterier i avloppsvatten med kemikalier (parfymtillsatser), använder Westmatic naturligt ozon (O3) som är säkert för miljön. Ozoninjektion eliminerar lukt och bakterietillväxt. Westmatic lovar att återvinna ditt vatten på ett säkert och effektivt sätt.

I installationer där avloppsvatten måste renas före det släpps ut i avloppssystemet rekomenderar Westmatics vattenbehnadlingssystem -RenarenRenarens reningsmetod bygger på elektroflockation, som är en teknisk kombination av elektro-flotation och elektro-utfällning utan kemiska tillsatser. Westmatics vattenreningssystem är så effektiv att det kan nå en reningsnivå på 99%. Efter att vattnet behandlats av Renaren kan det sedan säkert släppas ut i det kommunala systemet.