Water Recycling and Purification Systems

Vattenrening - en värdefull process

Det vatten som inte återvinns och måste renas för att släppas ut i avloppssystemet leds vidare till reningssystemet. Med hjälp av den här processen når vattnet en reningsnivå på hela 99 % och uppfyller såväl nationella som internationella miljökrav med bred marginal.

Den otroligt effektiva reningsprocessen är en unik teknik utvecklad av Westmatic. Systemet bygger på elektrofockation som kan avskilja och avlägsna föroreningar som oljeprodukter och tungmetaller i vatten. Föroreningarna samlas i en behållare och vattnet släpps sedan ut i det kommunala avloppet.

Reningen sker helt utan kemikalier och är nästintill självgående genom ett automatisk styrsystem.