Utrustning för invändig tankrengörning

Avancerade maskiner med en kombinationav borsttvätt och högtrycksspolning

Westmatic Super tillverkas i rörliga utföranden alternativt stationära.Maskintyp: Högtrycksmaskin med runtom spolande bågar Utförande: Räls/travershängd eller fast genomkörningsmaskin Tvätthastighet: Räls/travershängd, 7–14m/min.

Vid genomkörning, 60–90 sekunder per 12 m fordon Tvätthöjd:3600 mm, 4400 mm, 4600 mm, 6000 mm Rekommenderad hallbredd:Fordonsbredd + 4500 mm Rekommenderad hallhöjd: Tvätthöjd+ 1000mm

Rekommenderad hallängd: Räls/travershängd = Längsta fordon + 6000 mm Genomkörning = Maskinlängd + 2000mm