Westmatic - Genomkörning

Super är ett touchless system för stora fordon såsom militärfordon, entreprenadfordon, sopbilar, tankbilar, gruvfordon och andra stora osymmetriska fordon. Super genomkörning är bäst lämpad för större vagnparkar, som behöver tvätta fordon snabbare. Föraren dirigeras genom tvättprocessen med hjälp av trafikljus.

Maskinen använder sig av 3 automatiska högtrycksbågar. En horisontell övre båge och två vertikala sidobågar. Den övre horisontella bågen tvättar fram, på sidorna och bakre delen av fordonet. Sidobågarna arbetar med överlappanderörelser med oscillerande munstycken. Specialmaskinen Super är en av de enda touchless fordonstvättmaskinerna i världen med sitt självjusterande och automatiska konturavläsningssystem.

För att öka effektiviteten och minska kostnaderna för driften rekommenderas att investera i ett Westmatic vattenbehandlingssystem. Systemet är oerhört innovativt och kompakt.

Westmatic vattenåtervinningssystem kan drastiskt minska avloppavgifter samt dina vattenräkningar. Systemet kan återanvända upp till 85% av tvättvattnet. Till skillnad från traditionella tvättsystem som enbart dölja lukten och bakterier i avloppsvatten med onaturliga kemikalier (parfymtillsatser) använder Westmatic naturlig ozon (O3) som är säkert för miljön. Ozoninjektion eliminerar lukt och bakterietillväxt.

I tillämpningar där avloppsvatten måste renas före utsläpp till avloppssystemet, är Westmatic vattenreningssystem, RENAREN, svaret. Renarens reningsmetod bygger på elektroflockation, som är en teknisk kombination av elektroflotation och elektrofällning, utan några kemiska tillsatser. Westmatics vattenreningssystem är så effektivt att den kan nå en reningsnivå på 99%. Efter att vattnet har passerat genom Renaren kan avloppsvattnet sedan säkert släppas ut i avloppsnätet.