Vattenåtervinningssystem


Bild: Återvinningssystemet Steg 1

Vattenåtervinning och återanvändning är både miljömässigt och kostnadsmässigt fördelaktigt. 
Westmatic beprövade vattenåtervinningssystem använder cyklonrening för att uppnå vattenkvaliteten på 10 mikrometer. 

Luktkontroll genom användning av ozoninjektion, vilket är säkert och effektivt eliminerar eventuella illaluktande bakterier. Denna process gör det möjligt för vattenåtervinning av upp till 85%

Det är inga kemiska eller andra tillsatser inblandat - bara Ozon. Ozonet bryter ner andra molekyler, organiskt material och ett antal olika metaller och andra föroreningar som påverkar vattenkvaliteten.

Vänligen kontakta oss genom att klicka här du vill ha mer information om våra vattenåtervinningssytem.